top of page
iStock-1129110491.jpg

Hållbarhet

Hur vi jobbar

På Your Brand Travel tror vi att resor, när de görs på ett hållbart sätt, är ett kraftfullt verktyg för utbildning, kulturellt utbyte och ekonomisk utveckling. Det säkerställer att även de fattigaste samhällena kan dra ekonomisk nytta. Genom att hantera turismen på rätt sätt kan det bidra till välfärden, ge försörjning och förbättra levnadsstandarden för många.

nicholas-doherty-pONBhDyOFoM-unsplash.jpg

Resandet som en kraft för gott

Resor är viktiga för såväl utbildning som kulturellt utbyte. De hjälper att bevara kulturarvet och främjar ömsesidig förståelse. Vårt mål är att stödja lokala samhällen och se till att turismen gynnar alla, särskilt de som behöver det mest.

Ekonomisk och social påverkan

Stödja
lokala ekonomier

Vi arbetar med lokala företag och samhällen för att säkerställa att de drar direkt nytta av turismen. Detta hjälper att skapa jobb lokalt, stödja lokala entreprenörer och stärka lokala ekonomier.

Rättvisa partnerskap

Vi samarbetar med rese- och hotelleverantörer som prioriterar rättvisa löner, etiska metoder och samhällsutveckling. Detta inkluderar att främja miljövänligt boende, transporter och aktiviteter som är både hållbara och socialt ansvarsfulla.

Främja
lokal kultur

Vi uppmuntrar våra kunder att interagera med lokala kulturer och traditioner med respekt och stödja initiativ som bevarar och hyllar kulturarvet.

Utbildningsresurser

Vi tillhandahåller artiklar och resurser för att utbilda resenärer om kulturell känslighet och hållbara resor, vilket främjar en djupare förståelse och 
uppskattning av resemålen de besöker.

Våra ansträngningar på Your Brand Travel

Vi strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck

Miljövänlig marknadsföring

Vi föredrar digital marknadsföring framför tryckt. När fysiska material är nödvändigt väljer vi återvunna och miljövänliga källor.

Utbildning och medvetenhet

Vi utbildar kontinuerligt vårt team, målgrupp, kunder och partners om hållbarhet, samt delar med oss av tips och artiklar om miljövänliga resor.

Distansarbete

Vi främjar distansarbete för att minska utsläppen från transporter och även minska kontorets energiförbrukning. För nödvändiga aktiviteter på kontoret använder vi energieffektiv belysning, återvinningsprogram och prioriterar återanvändbara föremål.

Stöd till våra kunder

Konsoliderade upplevelser

Vi arbetar alltid med att inkludera så många upplevelser som möjligt på en destination för att minimera koldioxidutsläpp, vilket minskar behovet av omfattande resor mellan olika platser.

Råd om hållbara resor

Vi tillhandahåller artiklar och resurser för att hjälpa resenärer att göra miljövänliga val.

Koldioxidkompensation

Vi uppmuntrar våra kunder att kompensera sina koldioxidutsläpp genom att investera i program som återplantering av skog och användning av förnybar energi.

iStock-1766322327.jpg

Samarbeta för hållbarhet

Hållbara partnerskap

Vi samarbetar med rese- och hotelleverantörer som prioriterar hållbarhet, främjar miljövänligt boende, transporter och aktiviteter.

Engagemang för FN:s mål

Våra partners måste aktivt arbeta mot minst tre av FN:s globala målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030. De är skyldiga att lista de mål de tar sig an och de specifika åtgärder de vidtar.

vitolda-klein-Nru3PmN8TjI-unsplash.jpg

Vårda framtida generationer

Forskning visar att att uppleva naturen under barndomen främjar ett livslångt engagemang för att bevara den. Genom att ta ur barn till naturliga miljöer som skogar, öknar och hav hjälper vi framtida generationer att prioritera miljövård. På Your Brand Travel omfamnar vi detta tänkesätt i vår affärspraxis, vilket säkerställer en hållbar framtid från barndom till vuxen ålder.

På Your Brand Travel tror vi på resors kraft att förändra liv samtidigt som vi säkerställer en positiv inverkan på miljön, samhället och ekonomin. Tillsammans kan vi göra skillnad.

bottom of page